اپراتور تعمیردربهای اتوماتیک لولایی دستگاهی است که قابل استفاده برای افراد عابران پیاده میباشد. اپراتور تعمیردربهای اتوماتیک لولایی درب نصب شده  را باز کرده،  و پس از گذر عابرا از درب آن را می بندد.

اپراتور تعمیردربهای اتوماتیک لولایی مورد استفاده در دربهای اتوماتیک لولایی

در واقع با تقلیل میزان انرژی مصرفی توسط افراد به آنها کمک می کند. به عبارت دیگر این اپراتور نوعی از اپراتور با مصرف انرژی پایین  (با مصرف انرژی بسیار کم) به شمار می رود که درب را با همان میزان سرعت باز و بسته می کند. اپراتور های فول انرژی معمولاً برای درب هایی مورد استفاده قرار می گیرند که در هوای آزاد نصب شده اند. اپراتور ها با مصرف انرژی پایین در اماکنی مورد استفاده قرار می گیرند که درب های معمولی بر طرف کننده نیاز افراد می باشند اما برای رفع نیاز افرادی که دارای ناتوانی جسمی می باشند نیز باید چاره ای اندیشیده شود و بیشتر در مواردی همچون ساختمان ها و شرکت های تجاری کوچک کاربرد دارندع تقسیم می شوند.

انواع اپراتور ها بر اساس میزان سرعت یا انرژی هر یک عبارتند از:

اپراتور تعمیردربهای اتوماتیک لولایی با مصرف انرژی کامل که این اپراتور درب را با ماکسیمم سرعت ممکن با توجه به این درب ها باز و بسته می نماید.  اپراتور تعمیردربهای اتوماتیک لولایی با مصرف انرژی بسیار کم – که این اپراتور تعمیردربهای اتوماتیک لولایی سرعت باز و بسته شدن درب را کاهش داده و با این اقدام باعث کاهش مصرف انرژی و همچنین سرعت باز و بسته شدن درب می شود که برای معلولین مشکلی ایجاد ننماید.اپراتور تعمیردربهای اتوماتیک لولایی از این نوع اپراتور وظیفه باز و بسته کردن درب را بر عهده ندارد، بلکه باعث می گردد تا درب اتوماتیک مورد نظر با میزان انرژی بسیار کمتری نسبت به دربهای معمولی باز شوند 

.

dc536b27 a6ca 4e98 b6b5 4255e7a1876c - اپراتور تعمیردربهای اتوماتیک لولایی